8 bohů zdraví a nemocí z celého světa

bohové zdraví léčitelé

My lidé jsme dokázali, že jsme neobyčejně kreativní, pokud jde o bohy a duchy, které uctíváme. Bůh judaismu, křesťanství a islámu je všemocná bytost, která je zodpovědná za stvoření i péči o celý vesmír. Přesto ve velkém schématu věcí je monoteismus abrahámského stylu poměrně nedávným historickým vývojem. V dávných dobách lidé na celém světě častěji uctívali množství posvátných bytostí, z nichž každá byla spojena s jiným atributem z našeho světa.

Bohy zdraví, léčení a nemocí lze pozorovat napříč kulturami. Tyto božské osobnosti musely být často usmířeny, aby lidem umožnily žít zdravý a bezpečný život. Dokonce i dnes mnoho společností nadále uctívá bohy a bohyně pro ochranu v tomto životě, spíše než pouze v tom příštím. Zde je osm bohů a bohyní zdraví a nemocí z kultur z celého světa.

1. Asklépios: Řecký bůh zdraví

Asklépius bůh zdraví

Asclepius, řecký bůh lékařství.Náš seznam bohů zdraví začíná Asklépius , ze starověkého Řecka. Mnoho milovníků řecké mytologie možná nezná jeho jméno, ale možná poznají jeho symbol: stojící hůl s hadem stočeným kolem ní. Tento symbol, známý jako Rod Asklépia , se stal moderním symbolem lékařské péče. Ačkoli je často zaměňován s podobným znakem spojeným s bohem Hermesem, zvaným caduceus, skutečný lékař by nepochybně rozpoznal rozdíly.

Asclepius byl při narození vlastně jen poloviční bůh. Ve všech mýtických popisech byl jeho otcem Apollo, řecký bůh slunce. Některé příběhy jmenují jeho matku jako Koronis, lidskou princeznu. Poté, co zjistil, že Koronis měl poměr se smrtelným mužem, Apollo zabil svého bývalého milence. Ušetřil však nemluvně Asclepia, který by pokračoval ve studiu medicíny u kentaura Chirona. Mezi Chiron a Apollo, Asclepius se stal nejproslulejším řeckým lékařem, schopným dokonce vzkříšení mrtvých . Zeus, král bohů, se bál svých schopností a rozhodl se Asklépia zavraždit. Přesto by Asklépiovy děti pokračovaly v lékařské práci svého otce a staly se samy o sobě menšími bohy zdraví.2. Sekhmet: Lvice války a života

sekhmet bůh zdraví

Socha bohyně Sekhmet , 14. století před naším letopočtem, přes Metropolitní muzeum umění

Baví vás tento článek?

Přihlaste se k odběru našeho bezplatného týdenního zpravodajePřipojit!Načítání...Připojit!Načítání...

Chcete-li aktivovat předplatné, zkontrolujte svou doručenou poštu

Děkuji!

Zatímco Asclepius byl výhradně bohem medicíny, egyptskou bohyní Sekhmet hrál více rolí. Nejen, že byla bohyní zdraví, byla také bohyní války. Od raných dob egyptská umělecká díla zobrazovala Sekhmet s hlavou lva, což symbolizovalo její divokost. Bezpočet egyptských vládců si během války prohlásilo Sekhmet za svůj a vrhli se do bitvy jejím jménem.

Její touha po bitvě nemohla být uspokojena. Podle jednoho mýtu Sekhmet původně pocházela z oka slunečního boha Ra, který ji poslal zničit vzpurné lidi ohrožující jeho autoritu. Bohužel, Sekhmet se tak zamotala do jejího vražedného řádění, že dokonce i Ra byl šokován . Poté, co jí Ra dal odvar piva, usnula a zabíjení přestalo. Bohové předali své poselství smrtelníkům.

Válka nebyla jediným důvodem, proč Egypťané uctívali a zároveň se báli Sekhmetu. Její impozantní moc nad nemocemi odpovídala její destruktivní povaze. Pokud by ji oddaní rozzlobili, mohl by Sekhmet za trest způsobit epidemie mezi lidmi. A naopak, mohla nemoci kromě jejich způsobení léčit. Její kněží byli považováni za cenné léčitele, kteří se za své lidi přimlouvali v dobách nouze.3. Kumugwe: Bůh léčení, bohatství a oceánu

kumugwe maska ​​bůh zdraví

Odhoď masku , dřevo, cedrová kůra a provázek, počátek 20. století, prostřednictvím Portland Art Museum Online Collections, Oregon

Při zkoumání světových náboženství bývá oblast severozápadního Pacifiku Spojených států a Kanady přehlížena. To však neznamená, že si jeho obyvatelé nevytvořili množství bohů a duchů. Kumugwe, bůh zdraví pro domorodý lid Kwakwaka’wakw, je skvělým příkladem fascinujícího a málo probádaného božstva.Kwakwaka’wakw dlouho spojovali Kumugwe s mořem. Říká se, že žije hluboko pod oceánem v domě plném skrytého bohatství. Místní příběhy vyprávějí o smrtelnících, kteří se snaží toto bohatství najít; mnozí z těchto hledačů pokladů se nikdy nevrátí živí. Pro ty, kteří si získávají Kumugweovu přízeň, jsou však výhody nevyčíslitelné. Jako bůh zdraví a bohatství může Kumugwe léčit nemoci a odměňovat lidi velkým bohatstvím. Mezi jeho mocí nad oceány a svými léčitelskými schopnostmi si Kumugwe zaslouží místo mezi velkými bohy zdraví v globálních náboženských tradicích.

4. Gula/Ninkarrak: Léčitel s láskou k psům

pečeť bohů mezopotámie

Mezopotamští bohové, pečeť, přes BrewminatePokračujeme k Mezopotámie — možná nejstarší oblast na planetě, kde lidé stavěli složitá města. Během starověku byla tato oblast podél řek Tigris a Eufrat decentralizována. Podobně jako ve starověkém Řecku existovaly různé městské státy oddělené od sebe s různými bohy patronů. Přesto si některá z těchto božstev rozvinula celoregionální kulty. V Mezopotámii existovala řada bohů zdraví, což nás přivádí k božstvům Gula a Ninkarrak.

Tyto bohyně byly původně samostatnými božstvy zdraví, uctívanými v různých částech Mezopotámie. Postupem času se spojili s kultem soustředěným kolem města Isin v moderním Iráku. Gula prý dal lidem lékařské znalosti jako dar. Protože Mezopotámci nedělali žádný rozdíl mezi vědeckými a náboženskými léčebnými technikami, lékaři přinášeli Gulovi obětiny za pomoc při jejich práci.Téměř celou svou existenci byli Gula a Ninkarrak spojováni se psy. Archeologové objevili v jejich chrámech četné hliněné sochy psů. Toto spojení psů s léčitelstvím je v přímém protikladu k dnešnímu zacházení se psy v regionu. Zatímco vyznavači Guly a Ninkarraku pohlíželi na psy s respektem, mnozí v moderním islámském světě považují psy za nečisté.

5. Otec světa: Zdraví a nemoc jako jedno

babalu aye bůh zdraví

Babalú-Ayé jako Saint Lazarus, fotografie Joe Sohm , prostřednictvím New York Latin Culture Magazine

Každý rok 17. prosince věřící se scházejí v kostele svatého Lazara v kubánském městě Rincón. V nominální hodnotě by to mohlo znít jen jako popis římskokatolické pouti. Ve skutečnosti je však mnohem složitější, věnuje se nejen biblickému svatému Lazarovi, ale také západoafrickému bohu zdraví a nemoci.

Stejně jako ostatní karibské ostrovy i Kuba zažila během španělské koloniální éry obrovský příliv zotročených lidí z Afriky. Mnoho z těchto otroků pocházelo z lidu Yoruba z moderní Nigérie a nesli své náboženské přesvědčení – soustředěné kolem uctívání orisha — s nimi. Na konci devatenáctého století se náboženské koncepty Yoruby spojily se španělským katolicismem a vytvořily nový systém víry: Lucumí nebo Santería. Praktici identifikovali různé orisha s různými katolickými světci. Svatý Lazar byl sloučen s orisha Babalú Ayé, jorubské božstvo zodpovědné za nemoci i léčení.

Babalú Ayé je podobný egyptskému Sekhmetovi v jeho velení nad nemocí i zdravím. Pokud je rozhněvaný, může způsobit mor a způsobit značné lidské utrpení. Pokud ho však jeho oddaní uklidní modlitbami a oběťmi, dokáže vyléčit jakékoli trápení.

6. Verminus: Obskurní ochránce dobytka

krávy

Krávy na pastvě, fotografie John P Kelly , přes Guardian

Tento byl spíše bohem nemocí než uzdravujícím božstvem. Ze všech bohů zdraví a nemocí na tomto seznamu je Verminus tím, o kterém dnes víme nejméně. Zdá se, že Verminus, skutečně nejasné božstvo, nebyl Římany široce uctíván. Dochovalo se jen málo písemných zdrojů popisujících boha, ale jasné je, že Verminus byl nižší bůh spojovaný s nemocemi dobytka. Učenci spojili datum zbývajících nápisů - vytvořených někdy během druhého století před naším letopočtem - s epidemiemi zoonotických chorob, které se rozšířily z krav na lidi.

Žádný dochovaný důkaz nenaznačuje, že uctívání Vermina někdy dosáhlo úrovně celé říše. Namísto, bůh slunce Apollo , převzatý od starých Řeků, byl častěji spojován se zdravím. Pokud archeologové v Evropě neobjeví další nápisy odkazující na Vermina, zůstane bůh nemocí dobytka a zvířat s největší pravděpodobností ztracen v historii.

7. Dhanvantari: Višnu jako božský lékař

umělecké dílo boha višnu

Pán Višnu | Ochránce , kresba od Yashe Devala , přes ArtStation

Hinduistické náboženství je jedinečné mezi moderními globálními vyznáními v tom, že jeho bohové často přebírají jiné osobnosti, známé jako avataři, ve fyzickém světě. Přesně odtud pochází Dhanvantari, hinduistický bůh zdraví a medicíny. Podle některých hinduistických textů není Dhanvantari přesně nezávislým božstvem, ale spíše avatarem Višnua, nejvyššího ochránce v mnoha hinduistických tradicích. Hinduistické posvátné texty známé jako Agni Purana popsat, jak se bohové pokoušeli manipulovat s prvotním oceánem mléka a hledali nektar života ( amrita , Dhanvantari držel misku obsahující amrita , ale nepřátelé bohů (tzv asurové ) mu to ukradli. Naštěstí pro bohy poslal Višnu dalšího ze svých avatarů, Mohini, aby to vzal amrita zadní.

Hinduisté připisují Dhanvantarimu výuku lidstva k duchovní léčebné praxi ájurvédy, která zahrnuje alternativní lékařské postupy často považované za pseudovědu. Každý rok krátce před velkým festivalem světel (Diwali) slaví oddaní po celé Indii Dhanvantari Jayanti a modlete se za zdravý život. Jižní Indie je dnes epicentrem Dhanvantariho kultu.

8. Apollo: Bůh zdraví v Řecku a Římě

apollův řecký chrám

Apollónův chrám, fotografie Jeremy Villasis.

Zde se náš pohled na osm bohů zdraví a nemoci uzavírá. Naši cestu zakončíme s Apollo , bůh zdraví a slunce pro staré Řeky i Římany. Otec našeho prvního boha, Asklépia, Apollo byl rozhodně jedním z nejvšestrannějších bohů starověkého řeckého náboženství. Nejen, že fungoval jako bůh slunce (jeho největší nárok na slávu), ale byl také božstvem poezie, hudby a umění. Luk a šíp byly jeho nejslavnějšími emblémy, což byla vlastnost sdílená s ním dvojče Artemis . S jeho kultem soustředěným ve městě Delphi Řecké mýty hovoří o Apollónovi jako o bohu, který vedl poslední útok v Trojská válka . Stejně jako jeho olympionik bratři, Apollo mohl být docela pomstychtivý vůči svým nepřátelům, schopný způsobit mory. Poté, co Zeus zabil svého syna Asklépia, Apollo pomstil kyklopy, kteří vytvořili Diův blesk.

Je zajímavé, že Římané si po jeho přijetí zachovali Apollónovo řecké jméno. Některé zdroje ho označují jako Phoebus, ale nebylo to univerzální. Díky tomu je Apollo jedním z mála hlavních bohů v římské mytologii, kteří sdíleli jméno se svým řeckým protějškem.